Bu rekorlar bir kez daha tescil edildi ve henüz kırılamadı