Her güne bir sanat: Türk izlenimci ressam Hasan Vecih Bereketoğlu