CHP

BEŞİKTAŞ: CHP Beşiktaş seçim için toplandı

Beşiktaş Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş ilçesi seçim hazırlıklarına tüm hızıyla başladı. CHP İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk başkanlığında örgüt toplantısıyla yapılan kurultay seçimleri değerlendirildi ve 2019 seçimlerine hazırlıkların başladığını ve nasıl iktidar olacaklarını mahalle örgütüyle fikir alışverişinde bulundu.

Beşiktaş CHP İlçe Başkanı örgüt toplantısında açılış konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi mayıs ayından beri kongre ve kurultay süreçlerini tamamlamıştır. İlçe kongresi, il kongremiz arkasından büyük kurultayımız sonuçlanmıştır. Parti meclisi ve MYK açıklanmasıyla ile uzun süren çalışmalar ile sona gelinmiştir.

Biz Beşiktaş mahalle delegasyon süresi öncesi bazı belli sıkıntılar yaşamıştık. Kongre sonra örgüt toplantısı olması sebebiyle çok kısa sıkıntı konusunda üzerinden biraz geçmek istiyorum. Çünkü ben Beşiktaş İlçe Başkanı olarak bütün üyelerimizin hakkını hukukunu koruma gibi bir yükümlülüğe sahibim. Biz kongre süreçleri içinde Beşiktaşta 800 tane naylon üye kayıtlarımızda görünce apar topar bir şekilde sayın genel başkana gittim sayın genel başkana konuyu arz ettim MYK kararıyla polis denetimiyle bütün adresleri dolaşarak 803 tane naylon kaydın 600 tanesi polislerle birlikte oturmadığına dair Nüfus Müdürlüğünden ikametgah belgesini düşürerek o belgelerle birlikte tekrar MYK’ya gittik MYK’ya sunduk o nedenle Beşiktaş ilçe kongresinin delege süreçleri 38 ilçemizde birazcık daha farklı sürecin içinde geçti.


Bunu niye anlattım kongre süreci sonuçlandıktan sonra, değerleri arkadaşlarımız eğer biz hak hukuk adaleti kendi paritimiz içerisinde sağlayamıyorsak dışarıda da hak hukuk adalet duygusunu verebilme şansına sahip değiliz. O kadar bir demokrat genel başkanımız var ki konu ben kendine arz ettiğim anda bunu kabul etmemize imkan yoktur derhal gerekli şeyler ilçe başkanınla beraber o süreç içerisindeki örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı sayın genel sekretere talimat vererek süreçi ilçe başkanı ile beraber süreci işletin demiştir. Naylon üyeliklerden sonra biz diğer ilçelerde aynı formuna gelerek mahalle delegasyonumuza demokratik bir şekilde 23 mahallemizin hemen hemen 15-16 mahallesinde çift liste geriye kalan mahallelerde de tek listeyle mahalle delegasyonumuzu tamamladık. Mahalle delegasyondan sonrada 2 adaylı bir ilçe başkanı yarışı yapılmıştır. Tüm üyelerimize her zaman kapımızın açık olduğunu paylaşmak istiyorum. Ümit ederim örgüt toplantımız fikirlerimizin paylaşıldığı eksikliklerimizin tamamlandığı bir toplantı şeklinde olur hepinize saygılar sunuyorum ve teşekkür ediyorum.”

CHP 36. KURULTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Kurultay’ında oybirliğiyle ile kabul edilen ve yayınlanan “Sonuç Bildirgesi”:

1- Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayırlığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir.

2- Cumhuriyet ve demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinden taviz verilmeyecek ne dinin siyasallaştırılmasına ne de siyasetin dinselleştirilmesine izin verilmeyecetir.

3- Din, vicdan ve inanç özgürlüğne müdahallelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır.

4- OHAL derhal kaldırılacak. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yasama ve yargı denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır.

5- Yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü sağlanarak, tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınacak, seçimler adil ve güvenli olacaktır.

6- Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözelecektir.

7- Çağdaş demokrasilerde 4. güç olarak benimsenen medya özgürlüğü sağlanacaktır.

8- Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır.

9- Herkes milli gelirden hakkını alacak, açlık ve yoksulluk sıfırlanacak, gelir dağılımı adaletini ve bölgesel kalkınmayı sağlamak devletin temel görevi olacaktır.

10- Tarımsal üretim planlanacak, ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak, çiftçi desteklenerek ithalata karşı korunacak ve Türkiye tarımda tekrar kendi kendine yeten ülke konumuna getirilecektir.

11- Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakata uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zamanaşımı kaldırılacak, cezaları ağırlaştırılacak ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır.

12- Asgari ücret vergi dışı bırakılacak, taşeronların tümü kadroya alınacak, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına sendikalaşma özgürlüğü tanınacak, sendikalaşma özendirilecek, eşit işe eşit ücret uygulanacaktır.

13- Şehit aileleri ve gazilerimiz arasında uygulanan ayrımlar kaldırılacak, şehit aileleri ve gazilerimiz Milletvekillerine tanınan hak ve imkanlardan yararlanacak.

14- Kadınlara ve gençlere hayatın her alanında eşitlik sağlanacak, kadınlar ve çocuklar şiddete karşı korunacak, şiddet uygulayanlara verilen cezalar arttırılacaktır.

15- Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımı sağlanacaktır.

16- “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesiyle bütün komuşlarımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak, AB müktesebatına uyum sağlanacak, AB’ye tam üyelik hedeflenecektir.

17- Havamız, toprağımız ve suyumuz korunacak, denizlerimizin, ormanlarımızın ve tarım arazilerimizin yağmalanmasına izin verilmeyecektir.

Cumhuriyet ve demokrasi,
Laik ve çağdaş yaşam,
Eşitlik, özgürlük ve dayanışma,
ADALET ve CESARET’le kurtarılacak, korunacak ve yükseltilecektir
3-4 Şubat 2018, CHP 36. Kurultayı

ÖZEL HABER Muzaffer TOPAL

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*