Meclis toplantısı yapıldı

BEŞİKTAŞ: Meclis toplantısı yapıldı

Beşiktaş Belediyesi 7. seçim dönemi 3. toplantı yılı olan 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da meclis toplantısını yaptı. Beşiktaş Belediyesi Meclis toplantısında gündem maddesi şöyleydi:
Açılış, Yoklama ve Bilgilendirme
Teklifler:
1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Akaryakıt ve Yağ Giderleri harcama kalemine bütçe aktarılması.
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.
3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.
4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kurulması; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine istinaden 1 inci derece Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi.
5- Beşiktaş Belediyesi Yeni Hizmet Binasının güvenliğinin daha etkin hale getirilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci maddesine istinaden 2 (iki) adet MP-5 otomatik tabancanın alınması ve alım işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.
6- Engelli Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendine istinaden görüşülmesi.
7- Kardeş Şehrimiz olan Herne Belediyesi (Almanya) tarafından 3-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 582. Cranger Kirmes Festivali’ne katılacak olan Belediye Heyetinin görevlendirilmesi.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*