EĞİTİM: Kentinizi  tanıyor musunuz?

EĞİTİM: Kentinizi tanıyor musunuz?

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, CHP Milletvekili Gürer’in sorusunu TBMM kürsüsünden yanıtladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in, yeni neslin yaşadığı kentlerden kopuk yetişmesinin önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığı yönündeki sözlü soru önergesini Meclis kürsüsünden yanıtladı. Bakan Yılmaz, 5’nci sınıflardan itibaren 8’inci sınıflara kadar, “Kent Kültürü” adı altında seçmeli ders konulacağını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, gençlerin yaşadıkları bölgeleri, kentleri tanımamasının yarattığı olumsuz tablolu gündeme taşıdı. Yaşadığı kentleri tanımayan bir kuşak yetiştiğine vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Bu nedenle okullarda yaşadığı kenti anlatan şehrimiz adı altında ilkokul son sınıflara ders konması düşünülmekte midir? Her ilin kendi çevresi, tarihi, doğası, söylencesi, yerel kültür, yemek, şiir, kitap ve kentte yetişen önemli isimlerin anlatılacağı bir ders konulması için yapılan bir çalışma var mıdır?” şeklinde soru yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, Okullarda uygulanan haftalık ders çizelgelerinin bireyin, toplumun ve konu alanının ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı bir anlayışla çağdaş ve bilimsel esaslara göre geliştirilmekte olduğunu belirterek, “ Eğitim ve öğretim alanında dünyadaki gelişmeler izlenmekte, ülkemize özgü temel değerlerle ve niteliklerle bütünleştirilmektedir. Bu çerçevede haftalık ders çizelgeleri geliştirilirken öğrenci, veli, öğretmen ve diğer paydaşların görüşleri alınmaktadır. Çalışmalar için öğretmen ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurulmakta, ortaya konulan taslaklar üzerinde geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmektedir” dedi.

KENT KÜLTÜRÜ DERSİ

Haftalık ders çizelgelerinde yer verilen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamının hassasiyetle belirlendiğine işaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz, “Derslerin içerikleri düzenlenirken benzer disiplinler öğrenci seviyesine uygun olarak bir arada verilmektedir. Bu bağlamda, 20 Şubat 2017 tarihli ve 10 sayılı Karar’la “Seçmeli dersler ve açıklamalar” bölümünde, değişiklik yapılan ilköğretim kurumları -ilkokul ve ortaokul- haftalık ders çizelgesinin “seçmeli sosyal bilimler” ders grubu içerisine “Kent Kültürü” adı altında yeni bir ders konulmuş, söz konusu ders 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda seçilebilmektedir” şeklinde açıklamada bulundu. Ömer Fethi Gürer yaşadığı kente yabancı bir kuşak oluşuyor. tarihi, kültürü, doğası, folkloru ile ilini tanımayan öğrenciler var. Bu konuda daha önemsenerek ele alınmalıdır ”

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*