EKONOMİ: Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara destek

EKONOMİ: Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara destek

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve tarımsal üretime yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyledi.

Tarımsal üretime yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği geliyor. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam desteklemedeki amacın; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. İbrahim Sağlam, amaçlarının, üretimi bu tesisler vasıtasıyla teşvik etmek, tarımsal sanayiyi yaygın hale getirmek ve tarımı sanayiye entegre etmek bu sayede tarımı ve çiftçileri istenilen seviyeye yükseltmek olduğunu ifade etti.

GAZETE EKONOMİ

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*