Çocuk ve nafaka

SİYASET: “Nafaka harcı ödenmesin”

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun tasarısı bu hafta görüşülecek. Tasarı, Harçlar Kanununda da birçok değişiklik öngörüyor. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Harçlar Kanununun harç istisnası tanıyan düzenlemeleri için önerdiği değişiklikle, binlerce nafaka mağduru eş, çocuk ve yaşlının taleplerini Meclis’te gündeme getirdi. Kazım Arslan, kanun teklifiyle, icra yoluyla tahsil edilecek nafakalar için dava açma ve takip işlemlerinin tamamında harç istisnası getirilmesini önerdi ve bunun sosyal devletin bir gereği olduğunu savundu.

SOSYAL DEVLET MAĞDURA HARÇ ÖDETMEZ

CHP Milletvekili Kazım Arslan, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“492 Sayılı Harçlar Kanununun “Harçlardan Müstesna İşlemler” başlıklı 13 üncü maddesinde harç bedeli ödenmeyecek işlemler sıralanmıştır. Kanunun 13 üncü maddesinin (c) fıkrası “Ayda 100 Yeni Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, ‘Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.,” hükmünü içermektedir.

KADIN VE ÇOCUKLAR BİR DE NAFAKA HARCIYLA MI UĞRAŞSIN?

Ne var ki, boşanma davaları sonucunda hükmolunan nafakalar, temelde eş ve/veya çocukların yaşamlarını sürdürebilmeleri içindir. Bu nafaka bedellerinin icra kanalıyla tahsilinde harç bedeli almak, Anayasamızda yer bulan “sosyal devlet” ilkesini aşındıracak sonuçlar doğurmaktadır. Zira yoksulluk ve açlık sınırı altında milyonlarca insanın yaşadığı ülkemizde, başta kadın ve çocuklar olmak üzere gelir ve istihdam olanakları zaten oldukça sınırlı olan boşanma mağduru kişilerin, icra kanalıyla tahsil edilecek bedeller için ayrıca bir yük getirecek harç gibi kesintilerle karşı karşıya bırakılmaları sosyal devlet ve fırsat eşitliği ilkelerine uygun düşmemektedir.

HER TÜR NAFAKA İCRA TAKİBİ HARÇTAN İSTİSNA TUTULSUN

Harç kesintisinin icra kanalıyla tahsil edilecek nafakalarda uygulanmaması, eş ve çocukların ek yükler ve kesintilerle karşı karşıya bırakılmamasını sağlayacaktır. Teklifimizle, icra kanalıyla tahsil edilecek nafakalardan harç alınması uygulamasına, üst sınır gözetmeksizin, son verilmesini öngörüyoruz.”

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*