Beşiktaş Hayvanlar için Dayanışma Grubu

BEŞİKTAŞ: “Onların sadece sevgiye ihtiyacı var”

Beşiktaş Hayvanlar için Dayanışma Grubu, hayvanların yaşama hakkına vurgu yapmak ve hiç büyümeyen çocuklarımız diyerek hayvanların şiddete maruz kalmadan yaşamhakları ellerinden alınmadan hayatlarını sevgi ve ilgiyle sürdürebilmesi için Beşiktay sınırları içerisinde yaşayan tümbireylere seslenmek istediklerini dile getirdiler.

Dayanaşma grubundan Hürrem Çolak ve Luminita Ülgen, farkındalık ve bilinç yaratma konusunda bir çok kurum kuruluşa ve sivil toplum örgütleriyle temasa geçeceklerini ve çeşitli ziyaretlerde bulanacaklarını dile getiriyor.

İşte Beşiktaş Hayvanlar için Dayanışma Grubu Manifestosu aynen şöyle:

Hayvan hakları konusunda Beşiktaş’ı daha ileri seviyeye taşımak için bir araya gelip BEŞİKTAŞ HAYVANLAR İÇİN DAYANIŞMA GRUBU nu kuran gönüllü hayvanseverleriz. Bizler iş kadınları iş adamları ev kadınları emeklilier gençler çocuklar ve yaşlılarız.
amacımız toplumda tüm hayvanlara yaşam hakkı anlaşını yaymak ve yerleştirmektir.
Hayvanların da insanlar gibi birer canlı olduğu gerçeği ile onlara zulüm etmeyi önlemek ve hayvanları refah standartlarını geliştirmek için öneriler getirmek ve bu konuda çalışmalar yapmaktır.

Bu amaçla topluma hayvan sevgisini aşılamak. hayvanların hiç büyümeyen çocuklarımız olduğunu anlatmak, her durumda koşulsuz bizleri sevdiklerini anlatmak, bizlerin ilgi, yardım sevgi ve hoşgörüleri hayvanların temey ihtiyaçları olduğu gerçeği ile ve bunlar olmazsa doğal yaşam hakları ellerinden alınmış olacağını Beşiktaş sınırları içinde yaşayan tüm bireylere anlatmak.

Projeler: Hayvan hakları konusunda medya, sosyal medya afişler ve çeşitli etkinlikler ile bireyleri bilinçlendirmek, sorunları çözümleri ile yetkili birimlere sunmak ve çözümünü takip etmek, farkındalık ve bilinç yaratma konusunda toplumda ve okullarda eğitimler yapmak, okullarda eğlence ile eğitim vermek, topluma hayvan sevgisini aşılayıcı çalışmalar yapıp etkinlikler düzenlemek.
Yapılacak eğitim çalışmalarında şiddete dikkati çekmek. Belediye görevlilerine eğitimler vermek. Resmi kurumlar, kuruluşlar ve yerel yönetimdeki etkili isimlere ziyaretler yaparak hayvanların yaşam haklarını sürdürebilmeleri ve mevcut haklarının daha iyi noktalara taşınması için desteklerini alma konusunda çalışmalar yapmak.
Hayvan haklarının daha ileri seviyeye taşınması ve geliştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi, bakımevlerine okullar ve toplumun farklı kesiminden insanlarla ziyaretler yaparak toplum duyarlılığını sağlamak.

BEŞİKTAŞ HAYVANLAR İÇİN DAYANIŞMA GRUBU

Hürrem Çolak – Luminita Ülgen Kazanoğlu

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*