Şans oyunlarında bağımlığı önlemek için tedbir alınmayacak

AKTÜEL: Şans oyunlarında bağımlığı önlemek için tedbir alınmayacak

Yapılan düzenlemeye göre; Milli Piyango ihale sonucunda Danıştay’ın görüşünün alınmasına gerek olmayacak. Değişiklikle ayrıca oyun bağımlılığına ilişkin tedbir alınmalı şartı da kaldırıldı
Milli Piyango İdaresi’ne ilişkin yapılan yeni düzenlemeler Resmi gazete’de yayımlandı.
Şans Oyunları lisansının verilmesi, lisansa konu faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yönetmelikte yapılan değişiklikle, lisans sahibinin ortaklık yapısında bu yönetmelik ve lisans sözleşmesi hükümlerine uygun olarak meydana gelecek değişikliklerin lisansın devri olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alındı. Değişikliğe göre, Milli Piyango İradesi, lisans süresince lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremeyecek.
Değişiklik kapsamında, şans oyunları lisansı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Milli Piyango ve ihale üzerinde kalan şirket arasında imzalanarak yürürlüğe girecek. İlgili yönetmelik maddesinde “belirlenen şartları sağlayan şirket arasında parafe edilen lisans sözleşmesinin, düşüncesi alınmak üzere Danıştay’a gönderilmesine” ilişkin ibare kaldırıldı.
Yönetmeliğin lisans alan şirketin, oyun bağımlılığının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almasına ilişkin 26. maddesinde geçen “oyun bağımlılığı” ibaresi de yürürlükten kaldırılan ibareler arasında yer alıyor. Yönetmelikle ayrıca “aynı gün içinde birden fazla çekiliş yapılan oyun türleri”ne izin verilmemesine ilişkin maddede birden fazla çekiliş ibaresi “ikiden” olarak değiştirildi.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*