AKTÜEL: Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi?

AKTÜEL: Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi?

Kurban Bayramı’na çok az kaldı. Peki Kurban kesmek yerine birine yardım etmek, sadaka vermek doğru mu?

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesmek isteyenlerin arayışları sürerken bir yandan da kurban kesmek yerine sadaka verilebileceği de söyleniyor peki bu doğru mu?

Kurban, ‘yaklaşmak’ anlamına geliyor. Allah yolunda malın, canın, her şeyin feda edilebileceğini, Allah’a teslimiyeti ve O’na karşı şükür hisleriyle dolu olmayı ifade ediyor.
Zaman Gazetesi’nin haberine göre, kurban kesmek, kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabit. Allah (cc), Kevser Sûresi’nde, “Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.” buyuruyor. Efendimiz (sas) de “İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın.” buyuruyor. Fıkhî hükmü ister vacip, ister sünnet olsun kurban ibadeti belirli şartları taşıyan hayvanların usûlüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getiriliyor. Kurban bedelini yoksullara ya da yardım kuruluşlarına vermek suretiyle, bu ibadet ifa edilmiş olmuyor. Nitekim Peygamber Efendimiz (sas), kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurbanını kesmiş. Işık Yayınları tarafından basılan Bir Müslüman’ın Yol Haritası’nda bayram günlerinde kurban kesmek yerine parasını farklı şekilde tasadduk etmekle bu ibadetin ifa edilemeyeceği şu şekilde izah ediliyor:

“Her ibadetin ayrı bir yeri vardır. Zekâtın ayrı, sadakanın ayrı, kurbanın da ayrı bir yeri vardır. Ama kurbanın kesildiği Kurban Bayramı günlerinde kurbanlık hayvan kesilmemişse, canlı ise kendisi, değilse parası tasadduk edilir. Allah’a kurbiyet için yapılan malî ibadetler iki çeşittir; bir kısmı sadaka ve zekâtta olduğu gibi temlik yani başkasına mülk olarak vermektir. Diğeri ise itlaf yani bir şeyi, elden çıkarma, feda etme şeklindedir. Köle azad etmede olduğu gibi… Kurbanda her ikisi de vardır. Kurban keserek kurbiyet kazanmadır ki, bu itlaftır. Sonra eti tasadduk etmek, bu da temliktir. Ama asıl olan Allah rızası için kurban kesmektir. Bu yapılmadan kurban vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeple Kurban Bayramı günlerinde kurban kesme yerine parasını tasadduk etmekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.”

Ayet-i kerime

Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken Allah’ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız O’na teslim olun. Sen ey Resul’üm! O alçak gönüllü, samimi ve ihlâslı olanları müjdele! Hacc Sûresi 22/ 34

Hadis-i şerif

Koyuna gelince, keserken ona acırsan Allah da seni esirger. Ahmed bin Hanbel, Kurre (ra)

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*