Elektrik kesintileri yaşanabilir

AKTÜEL: 36 milyon elektrik abonesini ilgilendiren haber

Danıştay’ın enerji davalarına bakan 13. Dairesi, yaklaşık 36 milyon elektrik abonesini yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Buna göre TRT, elektrik faturaları üzerinden aldığı yüzde 2 payın hesaplanmasında kaçak elektriği dâhil edemeyecek. Bu gelişme üzerine EPDK, şirketlere yazı yazarak ‘TRT payının mahkemenin yeni kararına göre’ belirlenmesi uyarısı yaptı.

TRT’nin elektrik faturalarından aldığı para, uzun yıllardır kamuoyunda tartışılan konuların başında ilk sıralarda yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2011’de TRT payı hesaplanmasını değiştirdi: ‘İletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet (PSH) ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT payının hesaplanmasında dikkate alınması’. TRT ise payının, ‘Enerji bedeli ve kaçak bedelleri dâhil toplam üzerinden alınmasında ısrarcı oldu. TRT bu ısrarla Danıştay’a giderek yürütmeyi durdurma kararı aldı ve yıllık elektrik faturası gelirini 1 milyar liraya yaklaştırdı. Elektrik aboneleri ‘haksızlık’ diye uygulamaya karşı çıkarken TRT yönetimi devletin kurumu olduğu için uygulamanın sonlandırılmasına karşı çıktı. Siyasi partiler de zaman zaman seçim dönemlerinde faturalarındaki TRT payının kaldırılacağı vaatlerinde bulundu. Son olarak elektrik enerji satışından yüzde 3,5 olan TRT payı Şubat 2003’te Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 2’ye çekildi.

Danıştay’ın enerji davalarına bakan 13. Dairesi, TRT’nin elektrik faturalarından kaçak elektrik bedeli dâhil aldığı yüzde 2 paydan ‘kaçak bedelini’ çıkardı. Yüksek Makkeme bu kararı sonrası EPDK, elektrik şirketlerine yazı yazarak ‘Faturalarda TRT payının hesaplanmasında Danıştay’ın yeni kararının dikkate alınması’ uyarısı yaptı: ‘Danıştay 13. Dairesi’nin 2011-665 E. sayılı dosyasında açılan davada mahkeme 26.10.2011 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bunun üzerine, 15.12.2011 tarihhli ve 3552 kurul kararı ile ‘Yürütmeyi durdurma kararının uygulanması amacıyla 3065 sayılı Kurul kararının mahkemece verilecek yeni bir karara kadar uygulanmamasına’ karar verilmiştir. Sorasında, Danıştay 13. Dairesi 2011-665 E. sayılı davada verdiği 2015-722 sayılı kararı ile ‘TRT tarafından 3065 sayılı Kurul kararının iptali talebiyle açılan davanın reddine’ karar vermiştir. Bu kapsamda, TRT payının hesaplanmasında 3065 sayılı kararının uygulanması hususunda bilgi ve gereği’.

DANIŞTAY:TÜKETİLMEYEN BİR UNSUR
Danıştay 13. Dairesi, ‘TRT’nin elektrik faturalarından ‘kaçak dâhil pay alıp-almaması’ konulu davayı karara bağladı. Yüksek Mahkeme’nin 2015-722 sayılı kararına göre, kayıp-kaçak gibi aboneler tarafından tüketilmeyen bir unsur satış bedeli içinde değerlendirilemez. Bu dağıtım ve iletim gibi şebekeye ait bir maliyet unsurudur. Danıştay’ın davayı red gerekçesi şöyle: Kayıp enerjiye ilişkin bedeli TRT payı matrahı dışında bırakan dava konusu Kurul kararının 3093 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (c) bendine aykırılık taşımadığı, 4628 sayılı kanunun Kurul’a verdiği yetki çerçevesinde alındığı ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenle, davanın REDDİNE’. Danıştay’ın son kararıyla elektrik sektöründe yeni bir dönem başlamış oldu.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*