Tam gün eğitimine geçiliyor

EĞİTİM: 5 yıllık plan…

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planı hazırladı. İşte 5 yıllık yol haritası…

– Bakanlık, plan dönemi sonuna kadar 2014’te yüzde 59,7 olan ‘temel eğitiminden ortaöğretime geçişte ilk beş tercihinden birisine yerleşen öğrenci oranını’ yüzde 70’e çıkarmayı planlıyor

– Zorunlu eğitimde 90,02 olan net okullaşma oranının yüzde 100’e çıkarılması hedeflendi

– Geçen yıl yüzde 38,2 olan eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranının ise 2019’da yüzde 27’ye gerilemesi amaçlandı

– 2014’te ilkokulda 23,32, ortaokulda 7,26, lisede 2,77 olan öğrenci başına okunan kitap sayısı, 2019 sonuna kadar ilkokulda 50, ortaokulda 20, lisede 15’e yükseltilecek

YAKLAŞIK 70 BİN KİŞİNİN GÖRÜŞÜ ALINDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-2019 strateji planıyla eğitimin 5 yıllık yol haritasını belirledi. Planda, öğretmen atamasından eğitime erişim imkanlarına, özel öğretimin eğitimdeki payından merkezi sınavlar ve yurtdışındaki okullara kadar 5 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan birçok yenilik yer aldı.

Bakanlığın, iç ve dış paydas¸lardan 69 bin 901 kis¸inin go¨ru¨s¸u¨nü alarak hazırladığı stratejik plan, eğitim ve öğretime erişim, kalite ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eksenlerinde kurgulandı. Planla, “bu¨tu¨n bireylerin egˆitim ve o¨gˆretime adil s¸artlar altında eris¸mesini sagˆlama”, “bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıyla girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkanı sağlama”, “beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etme” amaçlandı.

PERFORMANS GÖSTERGELERİNİ DE TESPİT ETTİ

Bakanlık, amaçlar çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda, performans göstergelerini de tespit etti. Bireylerin egˆitim ve o¨gˆretime adil s¸artlar altında eris¸mesinin sagˆlanması amacı kapsamında, 2014 I·nsani Gelis¸me Raporu’nda, yu¨ksek insani gelis¸me endeksine sahip u¨lkeler grubunda, 25 yas¸ u¨stu¨ nüfusun ortalama egˆitim go¨rme su¨resinin 9,1 yıl iken, aynı gruptaki Tu¨rkiye’de bu su¨renin 2013’te 6,5 yıl, 2014’te ise 7,6 yıldır olduğu belirtildi. Bu kapsamda, tespit edilen performans göstergesine göre, 2014’te 7,6 yıl olan ortalama eğitim süresinin, 2019 yılı sonuna kadar 9,1’e yükseltilmesi hedeflendi.

Performans göstergelerine göre, 2014’te yüzde 56,03 olan ilkokul birinci sınıf o¨gˆrencilerinden en az bir yıl okul o¨ncesi egˆitim almıs¸ olanların oranı 2019’da yüzde 92’ye çıkarılacak.

OKULLAŞMA ORANI

Geçen yıl, okul öncesinde 41,57 olan net okullaşma oranı 2019’da yüzde 70’e, 2014’te ilkokulda yüzde 99,57, ortaokulda yüzde 94,52, liselerde ise yüzde 76,65’de olan net okullaşma oranlarını ise yüzde 100’e çıkarılacak. Zorunlu eğitimde 90,02 olan net okullaşma oranın da yüzde 100 çıkarılması hedeflendi.

Bakanlık plan dönemi sonuna kadar, 2014’te yüzde 59,7 olan temel eğitiminden ortaöğretime geçişte ilk beş tercihinden birisine yerleşen öğrenci oranını da yüzde 70’e çıkarmayı planlıyor.

DEVAMSIZ ÖĞRENCİ ORANI DÜŞÜRÜLECEK

Örgün eğitimde, 2014’te ilkokulda yüzde 14,8, ortaokulda yüzde 35, liselerde ise yüzde 34,8 olan 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranının ise 2019 sonuna kadar, ilkokulda yüzde 10, ortaokul ve liselerde ise yüzde 20’ye düşürülmesi amaçlanıyor.

Geçen yıl yüzde 38,2 olan eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranının ise 2019’da yüzde 27’ye gerilemesi, liselerde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci sayısının da yüzde 6,17’den yüzde 5’e indirilmesi hedeflendi.

ÖZEL ÖĞRETİMİN EĞİTİMDEKİ PAYI ARTIRILACAK

Okul öncesinde 2014’te yüzde 9,16, ilkokulda yüzde 3,31, ortaokulda yüzde 3,51 liselerde ise yüzde 4,78’den olan özel öğretimin eğitimdeki payının da 2019 sonuna kadar okul öncesinde yüzde 23, ilkokulda yüzde 6, ortaokulda yüzde 7, liselerde ise yüzde 12’ye çıkarılması planlandı.

Plan sonuna kadar, 2014’te yüzde 4,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranı yüzde 8’e, hayat boyu o¨gˆrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı ise yüzde 62,9’dan yüzde 80’e çıkarılacak. Bakanlığa bağlı yurtdışındaki resmi okul sayısı da 66’dan 73’e yükseltilecek.

LİSELERDE OKUNAN KİTAP SAYISI 3’TEN 15’E ÇIKACAK

Bu¨tu¨n bireylere c¸agˆın gerektirdigˆi bilgi, beceri, tutum ve davranıs¸ın kazandırılması ile giris¸imci, yenilikc¸i, yaratıcı, dil becerileri yu¨ksek, iletis¸ime ve o¨gˆrenmeye ac¸ık, o¨zgu¨ven ve sorumluluk sahibi, sagˆlıklı ve mutlu bireylerin yetis¸mesine imkan sagˆlanması stratejisi çerçevesinde ise 2014’te ilkokulda 23,32, ortaokulda 7,26, lisede 2,77 olan öğrenci başına okunan kitap sayısı 2019 sonuna kadar ilkokulda 50, ortaokulda 20, lisede 15’e yükseltilecek.

Liselerde 2014’te 9. sınıflarda yüzde 17,06, 10. sınıflarda yüzde 4,39, 11. sınıflarda yüzde 2,50, 12. sınıflarda yüzde 0,45 olan sınıf tekrarı oranı 9. sınıflarda yüzde 5’e, 10. sınıflarda yüzde 2,5’e, yüzde 11. sınıflarda 1,5’e, 12. sınıflarda yüzde 0,1’e düşürülecek.

Yabancı dil eğitiminde, 2014 yılında 67,79 olan dersin yıl sonu puan ortalaması da plan dönemi sonuna kadar 80’e çıkarılacak.

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞECEK

Bes¸eri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yo¨netim ve organizasyon yapısını iyiles¸tirerek egˆitime eris¸imi ve egˆitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli is¸leyen bir kurumsal yapıyı tesis etme stratejik amacı çerçevesinde de insan kaynaklarının niteliği geliştirilecek. Bu kapsamda, 2014’te öğretmen başına ilkokulda 19 ve ortaokulda 18 olan öğrenci sayısı, 2019 sonuna kadar 15’e düşürülecek. Lisede mevcut durumda 15 olan sayı dönem sonuna kadar korunacak.

Bakanlık 2014’te 7,06 olan ücretli o¨gˆretmen sayısının toplam o¨gˆretmen sayısına oranını ise 2019’da yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor. Norm kadro doluluk oranının da 2019’da yüzde 81,31’den yüzde 95’e çıkarılması planlanıyor.

ÖZEL OKUL TEŞVİK KULLANIMI YÜZDE 100’E ÇIKARILACAK

Derslik başına ilköğretimde ve ortaöğretimde 2014’te 29 olan öğrenci sayısının 2019’da 24’e, 2014’te ilköğretimde 23,5, liselerde yüzde 8,5 olan ikili eğitim yapan okulların oranı ise ilköğretimde yüzde 10’a liselerde yüzde 5’e düşürülecek.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*