KENT: Dost eller ‘mutfakta’

Kendi öz bakım ve günlük gereksinimlerini tam olarak yerine getiremeyen, dengeli ve düzenli beslenemeyen kentlilerin destek ve yardıma ihtiyaçları olanlara “Dost Eller Mutfak” yardım elini uzatıyor. TÜİK tarafından yayınlanan 2012 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verilerine göre Beşiktaş’ın nüfusunun %6,40’ını 75 yaş üzerindeki kentliler oluşturuyor. Bu oranın rakamsal karşılığı ise 11.911 kişi. Türkiye geneli için 75 üzeri yaştaki kişilerin toplam nüfus içindeki oranı ise %2,98. Bir başka deyişle 75 üzeri yaş konusundaki Beşiktaş ortalaması Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla. Beşiktaş Belediyesi Kent Araştırmaları Birimi olarak bu verilerden süzülen bir başka bilgi ise 75 yaş ve üzeri 5518 kişinin evlerinde onlara yardım edecek daha genç insanların bulunmayışı. Bu kişilerin 3218’i yalnız yaşıyor. 75+ 2242 kentli evde iki kişi yaşıyor. 75 yaş üzeri 48 kentli ise evde üç kişi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 75 yaş ve üzerindeki yaşları “ileri yaşlılık dönemi” olarak kabul ediyor. Bu dönemde kendi öz bakım ve günlük gereksinimlerini tam olarak yerine getiremeyen, dengeli ve düzenli beslenemeyen kentlilerin destek ve yardıma ihtiyaçları var. Beşiktaş Belediyesi tarafından başlatılan “Dost Eller Mutfak” yemek dağıtım hizmetinin temel amacı, kendi gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılayamayan öncelikle 75 üzeri yaştaki kentlilere ve yalnız yaşayan engelli, dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek olarak açıklanıyor.

Sadece paylaşmak için...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*